Одлични резултати за македонскиот ајвар!

Македонски ајвар и неговиот извоз во последните 5 год. (извор – Капитал)

И покрај тоа што постојано се слушаа жалби од преработувачката индустрија извозот на ајварот успеа да порасне за 67% во рок од 5 год! Како што спомнав во некои претходни статии, ајварот како производ во Македонија е исклучително небрендиран. Меѓутоа, тој на странскиот пазар фигурира како производ кој има автентично регионално (балканско) потекло и покрај цената, ова е голем фактор поради кој го постигнува овој успех. Сепак, доколку соседите почнат да се борат за истите пазари, брендот ќе биде пресуден за останувањето во игра на македонските производители.

Интересно е да се разгледа и листата на топ 5 земји каде ајварот се извезува:

1. Србија
2. Германија
3. Хрватска
4. БиХ
5. Австралија

Доколку сакаат да го пробијат својот извоз надвор од балканските земји, или пак надвор од оние каде што има балканско малцинство, географското потекло и уникатноста на производот е она на што поризовдителите треба да обрнат највеќе внимание. Во таа насока, ајварот би требало да се промовира како деликатес и како уникатно искуство за странскиот потрошувач. Ова дозволува покачување на цената, а со тоа и ексклузивизирање на производот. Иако пласманот ќе биде значително помал од оној во Србија, Хрватска и БиХ, би се избегнала ценовната битка која се води во овие земји и нашите производители би добиле уникатна можност да го промовираат ајварот на овие пазари ексклузивно како македонски производ, фактор што на долг рок би им дал огромна предност. Оваа стратегија е веќе испробана кај извозот на нашето вино и би нашла добра примена кај ајварот со оглед на тоа што квалитетот на производите е генерално висок.

Извор: Капитал
Објавено 13 февруари 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s